Telefony

Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej

Pokój 0048

 • mgr Aleksandra Barczyk tel. 12 664-7660
 • mgr Marek Szerszeń tel. 12 664-7660

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki

Pokój 1048

 • mgr Małgorzata Bednarczyk-Liszka tel. 12 664-6661, 12 664-6662, 12 664-6663
 • mgr Barbara Kurzawa tel. 12 664-6661, 12 664-6662, 12 664-6663
 • mgr Olga Kwaśny tel. 12 664-6661, 12 664-6662, 12 664-6663

Dziekanat

Pokój 1131

 • mgr inż. Aleksandra Skoczek tel. 12 664-6629, 12 664-7508
 • mgr Marta Wlazło tel. 12 664-6629, 12 664-7508

Fax 12 664-6675

Dziekanat  

Pokój 1132

 • mgr Beata Palka tel. 12 664-7504, 12 664-7648
 • mgr Dagmara Waszkiewicz tel. 12 664-7504, 12 664-7648

Dziekanat dydaktyczny

Pokój 1174

 • mgr inż. Monika Kęder tel. 12 664-7662, 12 664-7667
 • Krystyna Mściwujewska tel. 12 664-7662, 12 664-7667

Gabinet Dziekanów

Pokój 1130

 • prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik tel. 12 664-6631, 12 664-7504
 • prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek tel. 12 664-6631, 12 664-7504

Gabinet Prodziekana ds. studenckich/Kierownika studiów doktoranckich

Pokój 1175

 • dr hab. Piotr Niemiec tel. 12 664-7661
 • prof. dr hab. Jacek Tabor tel. 12 664-7661

Sala konferencyjna

Pokój 1129

Sekretariat Dydaktyczny Informatyki Analitycznej

Pokój 3053

 • mgr Monika Gillert tel. 12 664-6647

Fax 12 664-6672

Sekretariat Dydaktyczny Instytut Informatyki

Pokój 1138

 • mgr Aleksandra Cyran tel. 12 664-6628, 12 664-7533
 • mgr Iwona Wojtkiewicz tel. 12 664-6628, 12 664-7533

Sekretariat Dydaktyczny Instytut Matematyki

Pokój 1136

 • Grażyna Łukasik tel. 12 664-6646, 12 664-6664
 • mgr Zofia Marduła tel. 12 664-6646, 12 664-6664

Sekretariat Instytutu Filologii Klasycznej

Pokój 0144

Sekretariat Ogólny Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej

Pokój 1150

 • dr Katarzyna Jacher-Śliwczyńska tel. 12 664-6633

Fax 12 664-6673

Sekretariat Ogólny Instytutu Matematyki

Pokój 1118

 • mgr inż. Małgorzata Zeleks tel. 12 664-6634, 12 664-7609

Fax 12 664-6674